Müslümanlıkta İsa Peygamber | Allah'ın Bereketi | Allah'ın İsimleri

Müslümanlıkta İsa Peygamber

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamberlerden bir tanesidir. Hz. Meryem’ den babası olmadan dünyaya gelmiş bir peygamberdir. Kudüs’ te dünyaya gelmiş ve 30 yaşında peygamberlik görevi verilmiştir. Kutsal kitabı İncil’ dir. Peygamber olarak görevlendirildikten üç yıl sonra Allah tarafından göğe yükseltilmiştir. Ayrıca kıyamet yaklaştığı zaman tekrar yer indirileceğine inanılır. Müslümanlıkta İsa peygamber önemli bir yerdedir. Bu durum peygamberimizin sözleri aracılığı ile ispatlanır. Peygamberimiz bir sözünde İsa peygamber ile olan yakınlık ve alakasından bahseder.

İsa peygamberin sayılan özellikleri neden ile zaman ilerledikçe hakkında yanlış ve günah olan fikirler geliştirilmiştir. Bu fikirler arasında:

  1. İsa (as) Allah’ ın oğlu olduğu fikri, babası olmadan dünyaya geldiği için Hz. İsa’ nın babası olarak Allah görülür.
  2. Bazıları ise Hz. İsa’ yı doğrudan Allah olarak nitelendirir ki bu günahların en büyüğü olan şirktir.
  3. Baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi insanların yanlışlarındandır.

Kur’an’a Göre Hz. İsa Gelecek Mi?

İsa Peygamber dünyaya tekrar gelecektir ve bu geliş kıyamete yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Kur’ an-ı Kerim’ de Hz. İsa’nın gelişi bazı ayetlerde anlatılır. Buna göre Hz. İsa tekrar dünyaya indirilecek, Deccal ile savaşarak Deccal’ in canını alacaktır bu olaylar sonrasında tüm insanlık Müslüman olarak İslam ile şereflenecektir. Peygamber Efendimizin sözleri ise tekrar gelişin Şam şehrinde bulunan Ulu Camii minarelerinden bir tanesi üzerine indirilmesi olacağını anlatmaktadır.

İslam’a Göre İsa Öldü Mü?

Müslümanlık’ ta İsa Peygamber ölmemiştir. Allah tarafından göğe alınmıştır ve zamanı geldiğinde insanlığın kurtuluşu için tekrar dünyaya indirilecektir. Kur’an’ da Hz. İsa’ nın peygamberlik delilerinden söz edilir. Bu deliller:

  • Bebek iken konuşması
  • Ölüleri canlandırması, bunlar arasında en mühimleri sayılan dört kişi vardır.
  • Hastalara şifa vermesi, görmeyen bir insanın görmesini sağlaması anlatılır.
  • Gizlenen yiyecekleri bildirmesi, dua ile yiyecek ve içeceklerin var olması.
  • Allah’ın mutlak kudretinin izni ile yaptığı toprakta kuşun cana gelmesi.

Hz. İsa Diye Bir Peygamber Var Mı?

Hz. İsa Hristiyan dininin peygamberidir ve aynı zamanda Müslümanlıkta İsa peygamber kabul edilir. Hz. İsa ve getirdiği Hristiyanlık dini İslam’ dan önce gelmiş olan kutsal ve Ehli Kitap bir dindir. Hz. İsa’ nın getirdiği İncil kutsal kitaplardandır. Peygamber olarak Hz. İsa Müslümanlık ‘ta makamı yüksek olarak bildirilen peygamberler arasındadır. Yaşadığı ve gösterdiği mucizeler Allah’ın varlığının ve mutlak otoritesinin en büyük delilleridir.

Yorum Yapılmamış

Cevap Ver