Şirketimiz, kişisel bilgileri işlerken, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (bundan böyle Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu olarak anılacaktır), Telekomünikasyon Kanunu, Yayıncılık Kanunu, kişisel bilgilerin korunması ve yetkili bakanın kanun ve düzenlemeleri yönergelerde ve bu politikada belirtilen yükümlülüklere kesinlikle uyacağız.

Şirketimiz, kişisel bilgileri alırken, bunları uygun yollarla elde edecek ve kanunen istisna sayılması gerekmediği sürece, kullanım amacını önceden kamuya açıklayacak veya edinildikten sonra kullanım amacını derhal bildirecek veya kamuya açıklayacağız. .Ancak bilgiyi doğrudan ilgili kişiden yazılı olarak alırsak bunu önceden açıkça belirteceğiz.

Şirketimiz, kanunen istisna sayılması gerekmedikçe, kişinin önceden rızasını almadan kişisel verileri üçüncü bir kişiye vermeyecektir.

Saklanan kişisel verilerle ilgili olarak kişiden gelen kullanım amacı, açıklanması, düzeltilmesi, kullanımın durdurulması, silinmesi vb. bildirimlerine yasa ve düzenlemelere uygun olarak yanıt vereceğiz. 

Bireylerin ele aldığımız kişisel bilgilerle ilgili şikayetlerine ve diğer sorularına derhal ve uygun bir şekilde yanıt vereceğiz ve bu amaçla bir dahili sistem sürdürmeye çalışacağız.

Sitemizde yer almak için üye olmanıza gerek yoktur. Sadece yorum yapmak isterseniz verilerinizi paylaşabilirsiniz. Sitemiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herkes yorum yapmakta özgürdür. Yorum yaparken sağladığınız verileri tamamen kendi istek ve arzunuz ile paylaşırsınız ve bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Yayınlama ya da yayından alma hakkımız gizlidir.