Hz Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı? | Allah'ın Bereketi | Allah'ın İsimleri

Hz Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı?

İslamiyet’e iman edenlerin birden fazla kadın ile evlenmesi dinen sorun yaratmayan durumlar arasında yer almakta, erkeklerin hepsine eşit ve adil davrandıkları sürece aynı anda birden fazla kadın ile evli bulunabileceklerini belirtmektedir. Hz Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı?

Bu hüküm, Kuran’daki “İki, üç veya dört kadınla evlenmenize izin verilir, ancak onlara adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman sadece bir tane nikahlayın” diyen ayete dayanmaktadır. Kur’an ayetlerinde, birden fazla kadınla evlenmek caiz olduğu halde, erkeğin hepsine adaletli davranmadıkça ya da davranmayacağını düşündüğünde dinen hoş karşılanmadığı şeklinde açıklanmaktadır.

Müslümanlıkta Evlilik Nasıl Olmalı?

İslamiyet inancına göre bir insan kızlarda 9 erkeklerde 12 yaşına geldikten sonra dini sorumluluklarını yerine getirebilecek yaşa geldiğinde evlilik ile tanışabilir. Dinin kılavuz kitabı olan Kur’an ayetlerinde belirtildiği üzere evlilik saygı ve sevgi çerçevesinde dinini bilen iyi Müslümanlar tarafından gerçekleştirilmeli, erkek ve kadın birbirlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Sevgi ve saygı çerçevesinde gerçekleştirilen evlilikler hakkında Kur’an ayetlerinde erkeğin en fazla dört evlilik gerçekleştirebilmesine dinen müsaade edilirken, erkeğin eşlerinin hakkını göz edemeyeceği durumlarda bir tanesi ile yetinmesi buyurulmaktadır.

Müslümanlıkta Nasıl Birden Fazla Evlilik Yapılır?

Hali hazırda evli olan erkeğin başka bir kadınla evliliğe girmeden önce, mevcut karısının veya eşlerinin rızasını alması, onların maddi ve manevi olarak her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumu olması gerektiğini de belirtmek önemlidir. Ayrıca, bir erkeğin birden fazla eşi olması zorunlu değildir ve birçok Müslüman tek eşli kalmayı tercih etmektedir. Hz Muhammed neden çok evlilik yaptı? Peygamberin evlilikleri nasıldı?

Hz. Muhammed, dinin şartlarını ve Allah’ın buyruklarını yerine getirmek amacı ile birden fazla evlilik gerçekleştirmiş, tüm eşlerine karşı adaletli ve adaletli davranmasıyla tanınan, tüm eşleri ile vakit geçirmekten keyif alan ve onların dertlerini dinleyen bir peygamber olarak evlilikleri ile örnek davranışlar sergilemiştir.

Hz Muhammed’in Evlilikleri Nasıldır?

Hz. Muhammed’in birden fazla evliliği vardı, ancak aynı zamanda tüm eşlerine karşı çok adil ve adaletli davranmasıyla biliniyordu. Müslümanların hayatına her anlamda örnek teşkil eden peygamber, eşlerinin her biriyle vakit geçirir, geçimlerini sağlar, onlara karşı saygılı ve nazik davranırdı. Evlilikleri de sadece zevk için değil, toplum yararına, dul ve yetimlerin korunmasını sağlamak için gerçekleşmiş hadislerden ibarettir.

Hz Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı; İslamiyet’in peygamberi; ittifak kurmak, akrabalık kurmak, dul ve yetimlere koruma ve destek sağlamak gibi çeşitli nedenlerle birçok evlilik yapmış olup, bu nedenlerin en başında Allah’ın vahiy olarak buyur ettiği ayetlerin doğruluğu ve geçerliliği kabul olsun, müminlerin gözünde dinin tutarlılığı sağlansın amacı ile bu evlilikleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Hz. Muhammed’in Evliliklerinin Hikmeti Nedir?

Hz. Muhammed evliliklerini dünyevi zevkler yahut neslin çoğalması sebebiyle yapmamıştır. Onun nikâhlanmaları ilahi emirler ve İslami kuralların toplumda daha hızlı kabul görmesi amaçlarına hizmet eder. Üstelik 50 yaşına kadar bir tek kadına bağlı kalmıştır. Hz. Hatice ile evli olduğu gençlik yılları dâhil kendisine eşler almayı düşünmemiştir. Çok eşli hayat yaşamaya başlaması ömrünün son 10 yılını kapsamaktadır. Ayrıca evliliklerinin hepsinin farklı hikmetleri bulunur.

Peygamberimizin evlilikleri Allah’ın izni ve emriyle olmuştur. Cahiliye devrinden kalan kadının hor görülmesi, kız bebeklerin diri diri gömülmesi adetlerini yok etme hedefiyle yapılmıştır. Yaşlı, yetim, dul, esir, hasta kadınları himaye etmek için yapılan nikahlar vardır. Bu evlilikler aynı zamanda İslam dinini güçlendirmeye hizmet etmiştir. Oluşan akrabalık bağları, Müslümanlığın yayılmasını hızlandırmıştır. Peygamberin eşleri, Müslüman kadınların dinin gereklerini öğrenmesinde etkili olmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’in hükümlerini, İslam’ın temel ilkelerini bizzat peygamberden öğrenerek diğer mümin hanımlara aktarmışlardır. Kadınların erkeklere soramadıkları değişik halleri hakkındaki bilgileri Hz. Muhammed’den öğrenen hanımları diğer kadınlara anlatmıştır. Hadis ila sünneti aktararak ashabın bilgilenmesini sağlamışlardır. Tefsir ila fıkıh bilimleri, peygamber eşlerinin naklettiği sözler ya da uygulamalar sayesinde gelişmiştir. Aile hayatı hakkında bilgilerin öğretmişlerdir.

Evlatlığından boşanan Zeynep binti Cahş ile evlenerek cahiliye adetlerinden birinin yıkılmasını sağlamıştır. Gerçekleşen evlilikler aynı zamanda peygamberimizin imtihanlarıdır. Allah’ın emrine ne kadar bağlı olduğunu kanıtlar.

Yorum Yapılmamış

Cevap Ver